Học Tiếng Anh

Case repair – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Case repair là gì?

Case repair có nghĩa là Sửa vỏ

  • Case repair có nghĩa là Sửa vỏ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sửa vỏ Tiếng Anh là gì?

Sửa vỏ Tiếng Anh có nghĩa là Case repair.

Ý nghĩa – Giải thích

Case repair nghĩa là Sửa vỏ..

Đây là cách dùng Case repair. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Case repair là gì? (hay giải thích Sửa vỏ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Case repair là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Case repair / Sửa vỏ.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page