Học Tiếng Anh

Cargo Manifest – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Cargo Manifest là gì?

Cargo Manifest có nghĩa là bản lược khai hàng hóa

  • Cargo Manifest có nghĩa là bản lược khai hàng hóa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

bản lược khai hàng hóa Tiếng Anh là gì?

bản lược khai hàng hóa Tiếng Anh có nghĩa là Cargo Manifest.

Ý nghĩa – Giải thích

Cargo Manifest nghĩa là bản lược khai hàng hóa.

Đây là cách dùng Cargo Manifest. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Cargo Manifest là gì? (hay giải thích bản lược khai hàng hóa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cargo Manifest là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cargo Manifest / bản lược khai hàng hóa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Vacuum pump - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page