Học Tiếng Anh

Cargo lamp – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Cargo lamp là gì?

Cargo lamp có nghĩa là Đèn khoang hành lý

  • Cargo lamp có nghĩa là Đèn khoang hành lý.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn khoang hành lý Tiếng Anh là gì?

Đèn khoang hành lý Tiếng Anh có nghĩa là Cargo lamp.

Ý nghĩa – Giải thích

Cargo lamp nghĩa là Đèn khoang hành lý..

Đây là cách dùng Cargo lamp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Cargo lamp là gì? (hay giải thích Đèn khoang hành lý. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Cargo lamp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Cargo lamp / Đèn khoang hành lý.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Water injection system - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page