Học Tiếng Anh

Card board – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Card board là gì?

Card board có nghĩa là (n) Bìa cứng

  • Card board có nghĩa là (n) Bìa cứng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bìa cứng Tiếng Anh là gì?

(n) Bìa cứng Tiếng Anh có nghĩa là Card board.

Ý nghĩa – Giải thích

Card board nghĩa là (n) Bìa cứng.

Đây là cách dùng Card board. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Card board là gì? (hay giải thích (n) Bìa cứng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Card board là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Card board / (n) Bìa cứng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  "Tủi Thân" trong Tiếng Anh là gì_ Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

You cannot copy content of this page