Học Tiếng Anh

Carburettor or carburetter or carburetor

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Carburettor or carburetter or carburetor là gì?

Carburettor or carburetter or carburetor có nghĩa là Bộ chế hòa khí

  • Carburettor or carburetter or carburetor có nghĩa là Bộ chế hòa khí.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ chế hòa khí Tiếng Anh là gì?

Bộ chế hòa khí Tiếng Anh có nghĩa là Carburettor or carburetter or carburetor.

Ý nghĩa – Giải thích

Carburettor or carburetter or carburetor nghĩa là Bộ chế hòa khí..

Đây là cách dùng Carburettor or carburetter or carburetor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Carburettor or carburetter or carburetor là gì? (hay giải thích Bộ chế hòa khí. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Carburettor or carburetter or carburetor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Carburettor or carburetter or carburetor / Bộ chế hòa khí.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Parent panel - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page