Học Tiếng Anh

Carbonize – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Carbonize là gì?

Carbonize có nghĩa là (v) Than hóa, cacbon hóa

  • Carbonize có nghĩa là (v) Than hóa, cacbon hóa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(v) Than hóa, cacbon hóa Tiếng Anh là gì?

(v) Than hóa, cacbon hóa Tiếng Anh có nghĩa là Carbonize.

Ý nghĩa – Giải thích

Carbonize nghĩa là (v) Than hóa, cacbon hóa..

Đây là cách dùng Carbonize. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Carbonize là gì? (hay giải thích (v) Than hóa, cacbon hóa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Carbonize là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Carbonize / (v) Than hóa, cacbon hóa.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Đơn Vị Đo Lường

You cannot copy content of this page