Học Tiếng Anh

Carbon fouling – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Carbon fouling là gì?

Carbon fouling có nghĩa là Sự đóng chấu bougie

  • Carbon fouling có nghĩa là Sự đóng chấu bougie.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự đóng chấu bougie Tiếng Anh là gì?

Sự đóng chấu bougie Tiếng Anh có nghĩa là Carbon fouling.

Ý nghĩa – Giải thích

Carbon fouling nghĩa là Sự đóng chấu bougie..

Đây là cách dùng Carbon fouling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Carbon fouling là gì? (hay giải thích Sự đóng chấu bougie. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Carbon fouling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Carbon fouling / Sự đóng chấu bougie.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Exhaust scrubber - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page