Học Tiếng Anh

Car stereo – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Car stereo là gì?

Car stereo có nghĩa là Hệ thống âm thanh xe

  • Car stereo có nghĩa là Hệ thống âm thanh xe.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống âm thanh xe Tiếng Anh là gì?

Hệ thống âm thanh xe Tiếng Anh có nghĩa là Car stereo.

Ý nghĩa – Giải thích

Car stereo nghĩa là Hệ thống âm thanh xe..

Đây là cách dùng Car stereo. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Car stereo là gì? (hay giải thích Hệ thống âm thanh xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Car stereo là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Car stereo / Hệ thống âm thanh xe.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Piable - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page