Capping – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Capping là gì?

Capping có nghĩa là Miếng roong cửa

  • Capping có nghĩa là Miếng roong cửa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Miếng roong cửa Tiếng Anh là gì?

Miếng roong cửa Tiếng Anh có nghĩa là Capping.

Ý nghĩa – Giải thích

Capping nghĩa là Miếng roong cửa..

Đây là cách dùng Capping. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Capping là gì? (hay giải thích Miếng roong cửa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Capping là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Capping / Miếng roong cửa.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Front passenger seat occupant position sensor