Học Tiếng Anh

Camshaft roller follower inspection – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Camshaft roller follower inspection là gì?

Camshaft roller follower inspection có nghĩa là Kiểm tra các vòng bi cam

  • Camshaft roller follower inspection có nghĩa là Kiểm tra các vòng bi cam.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra các vòng bi cam Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra các vòng bi cam Tiếng Anh có nghĩa là Camshaft roller follower inspection.

Ý nghĩa – Giải thích

Camshaft roller follower inspection nghĩa là Kiểm tra các vòng bi cam..

Đây là cách dùng Camshaft roller follower inspection. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Camshaft roller follower inspection là gì? (hay giải thích Kiểm tra các vòng bi cam. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Camshaft roller follower inspection là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Camshaft roller follower inspection / Kiểm tra các vòng bi cam.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fast rewind - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page