Học Tiếng Anh

Camshaft lobe lift – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Camshaft lobe lift là gì?

Camshaft lobe lift có nghĩa là Độ nâng gối cam

  • Camshaft lobe lift có nghĩa là Độ nâng gối cam.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Độ nâng gối cam Tiếng Anh là gì?

Độ nâng gối cam Tiếng Anh có nghĩa là Camshaft lobe lift.

Ý nghĩa – Giải thích

Camshaft lobe lift nghĩa là Độ nâng gối cam..

Đây là cách dùng Camshaft lobe lift. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Camshaft lobe lift là gì? (hay giải thích Độ nâng gối cam. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Camshaft lobe lift là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Camshaft lobe lift / Độ nâng gối cam.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Bring Back là gì và cấu trúc cụm từ Bring Back trong câu Tiếng Anh
You cannot copy content of this page