Học Tiếng Anh

Camber and caster adjustment – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Camber and caster adjustment là gì?

Camber and caster adjustment có nghĩa là Điều chỉnh góc camber và caster

  • Camber and caster adjustment có nghĩa là Điều chỉnh góc camber và caster.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh góc camber và caster Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh góc camber và caster Tiếng Anh có nghĩa là Camber and caster adjustment.

Ý nghĩa – Giải thích

Camber and caster adjustment nghĩa là Điều chỉnh góc camber và caster..

Đây là cách dùng Camber and caster adjustment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Camber and caster adjustment là gì? (hay giải thích Điều chỉnh góc camber và caster. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Camber and caster adjustment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Camber and caster adjustment / Điều chỉnh góc camber và caster.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lattice matrix - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page