Vĩnh Long 24h

Cảm âm vợ người ta | Học Sáo .NET

Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng

Lá mì mì sol mì, mì lá mì mì sol mì

Lại một đám mừng ở trong làng

Mì mì lá mì mì sol mì

Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.

Mí rê mí rê mí rê rê

Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng

Mì mì lá mì mì sol mì

Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng

La la la la si mi mi sol mì

Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay

Mì mì lá mì mì sol mì, mì mì là đô rê

Giờ em đã là vợ người ta

Đồ rê mí la la mi la

Áo trắng cô dâu cầm hoa

Rê mí la la mì la

nhạc tung tóe thanh niên hòa ca

Đồ rê mí la la mì la

Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta

Đồ rê mí rê rê, mí rê rê , rề rê đô rê mí la la mì là

Anh biết do anh mà ra

Rê mi la la mi la

Tình yêu ấy nay xa càng xa

Đồ rê mi là là mi le

Buồn thay

Là đô rê mi sol la!

st lenguyenvinh

Rate this post
Tham khảo thêm  Ngắm Nhìn / 看 (Diên Hy Công Lược Ost) Loibaihat - Lục Hổ
You cannot copy content of this page