Vĩnh Long 24h

Cảm âm Thời Quan Bút mặc (OST phim tru tiên thanh vân) | saotrucVN.com

Cảm âm Thời Quan Bút mặc
(OST phim tru tiên thanh vân)
trích facebook.com/camamqn

M M2 Si…L M, M M2 Si…L M
M S L, D2 Si S R M…M
M M2 Si…L M, M M2 Si…L M
M S L, M2 R2 Si S L…L
M M2 Si…L M, M M2 Si…L M
M S L, D2 Si S R M…M
M M2 Si…L M, M M2 Si…L M
M S L, M2 R2 Si S L…L

L Si D2, R2 D2 Si, R2 M2 F2….M2
R2 D2 Si Si, D2_R2_M2…
L Si D2, R2 D2 Si, R2 M2 F2 S2 F2 M2
R2 D2 Sib F2 M2 R2 M2
ĐK:
M Si….D2 L, L M2…F2 R2
R2 S2…F2 R2 M2…M2
M Si…D2 L, L M2…F2 R2
R2 M2 F2 Si, D2 R2 M2 L…
Si D2 R2 S# L Si L…

Đoạn sau thổi từ 4 dòng của đoạn 1 thổi hết đến ĐK rồi đến cao trào thì thổi tiếp ĐK.

Rate this post
Tham khảo thêm  Màn hình máy tính, laptop, TV có thể khan hàng, tăng giá trong vài tháng tới do sự cố tại Nhật và Đài Loan

You cannot copy content of this page