Vĩnh Long 24h

CẢm âm sáo trúc bài Người ấy -Thư viện guitar sáo trúc

CẢm âm sáo trúc bài Người ấy

Hôm qua anh thấy ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy.

m2-m2-f2-s2-m2-r2-s2, -d2-d2-r2-m2-d2-x-r2,m2.

Giật mình nhận ra không phải,, em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu ??

l-l-x-d2-r2-m2,, -d2, -s2-s2-f2-m2-d2-r2-m2-r2 ??

Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu.

m2-m2-f2-s2-m2-r2-s2, -d2-d2-r2-m2-d2-x-r2,m2.

,,Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm,, gì đây?

l-l-x-d2-r2-m2-r2-d2, -s2-s2-f2-m2-d2-x-d2 ?

= = = = = = = = = = = = = =

Chờ một lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này.

d2-x-d2-s2-l2-l2-l2, -s2-s2-f2-s2-s2-m2.

Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người,, ấy.

s-f2-m2-f2-m2-f2-m2-d2-r2-m2.

Chờ một lần anh muốn suy nghĩ anh đã làm sai điều gì.

d2-x-d2-s2-l2-l2-l2, -s2-s2-f2-s2-s2-m2.

Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy ??

s2-s2-l2-l2-l2-l2-x2-d3-r3 ??

—————————–

Người ấy có tốt với em yêu em như anh đã từng yêu?

s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2-m2-r2-d2-r2 ?

Người ấy có biết tính em hay trách móc,, thích nuông chiều.

s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2,, -d2-d2-x.

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều,

x-d2-x-l, -x-d2-x-s,

Sao cho lòng vơi bớt đi, bao,, đêm đầy mong.

d2-d2-x-d2-f2-m2, -r2,, -r2-d2-r2.

—————————–

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?

s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2-m2-r2-d2-r2 ?

Người ây có biết quý em hay yêu thương,, em thật lòng.

s-f2-f2-f2-f2-m2-m2-m2-m2,, -d2-d2-x.

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều,

x-d2-x-l, -x-d2-x-s,

Sao cho lòng vơi bớt đi, nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh…

d2-d2-x-d2-f2-m2, -r2-d2, -f2-m2-r2-x-d2…

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Nơi Ấy Con Tìm Về

Tham khảo thêm  Parasitärer Widerstand – Wikipedia – Enzyklopädie

Cảm âm bài hát Có khi nào rời xa

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Rate this post
You cannot copy content of this page