Vĩnh Long 24h

Cảm âm Sao Em Nỡ – Jaykii – Hiền Hồ – bản chuẩn 2 tone cao thấp

Cảm âm Sao Em Nỡ, một bài hát hot, dạt dào tình cảm được thể hiện bởi jaykii, được hocthoisao.net dịch ra 2 tone cao thấp khác nhau giúp các bạn chơi sáo có nhiều lựa chọn chơi với bản nhạc này hơn.

Cảm âm Sao Em Nỡ tone thấp thổi từ Rê.

Các bạn có thể đẩy bản cảm âm này lên thêm 1 quảng 8 để thổi phiêu hơn nhé! Hoặc nâng lên 1 bản cảm âm Sao Em Nỡ tone cao như bên dưới

Re Fa Sol La Re, La Sol Fa Sol Mi Do
Sol Sol Sol La Sol Fa Re Fa-Sol Sol
Re Fa Sol La Re, La La Sol Fa Sol Mi Do
Sol Sol Sol Fa Mi Fa Re

K:
Re2 Re2 Re2 Do2 La
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2
La Sol La Fa, Fa Sol Fa Sol Do2 La
Re2 Re2 Re2 Do2 La
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2
La La Sol Sol Do2 Do2 Re2

Sol Sol La Fa Sol Fa Mi Fa Re
Sol Sol La Fa Sol Fa Mi Fa Do2
Re Mi Fa Mi Fa Re Do Sol La
Sol Sol La Fa Sol Fa Mi Fa Re
Do2 Do2 Re2 La Do2, La Sol La Re2
Re2 Re2 Re2 Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Mi2

K:
Re2 Re2 Re2 Do2 La
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2
La Sol La Fa, Fa Sol Fa Sol Do2 La
Re2 Re2 Re2 Do2 La
Re2 Re2 Mi2 Fa2 Mi2 Do2 Do2
La La Sol Sol Do2 Do2 Re2

Tham khảo thêm  Những lý do tại sao bạn nên chọn Skyler hơn Hayato trong Free Fire – Vĩnh Long Online

Cảm âm Sao Em Nỡ tone cao thổi từ sol

Sol sib do2 re2 sol
Re2 do2 re2 do2 la fa
Do2 do2 do2 re2 do2 sib sol do2 do2
Sol sib do2 re2 sol
Re2 re2 do2 re2 do2 la fa
Do2 do2 do2 sib la sib sol
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sol
Sib do2 sib do2 fa2 re2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sol
Re2 re2 do2 do2 fa2 fa2 sol2
Đoạn 2
Sol sib do2 re2 sol
Re2 do2 re2 do2 la fa
Do2 do2 do2 re2 do2 sib sol do2 do2
Sol sib do2 re2 sol
Re2 do2 sib do2 la fa
Do2 do2 do2 sib la sib sol
Điệp khúc 2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sol
Sib do2 sib do2 fa2 re2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sib
Re2 re2 do2 do2 fa2 fa2 sol2
Đoạn dạo cuối
Do2 do2 re2 sib do2 sib la sib sol
Do2 do2 re2 sib do2 sib la sib fa2
Sol la sib la sib la fa do2 re2
Do2 do2 re2 sib do2 sib la sib sol
Fa2 fa2 sol2 re2 fa2 re2 do2 re2 sol2
Sol2 sol2 sol2 la2 sib2 do3 sol2 la2

Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sib
Sib do2 sib do2 fa2 re2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 do3 la2 fa2 re2 do2 re2 sib
Re2 re2 do2 do2 fa2 fa2 sol2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sib
Sib do2 sib do2 fa2 re2
Sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Sol2 sol2 la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2 do2 re2 sib
Re2 re2 do2 do2 fa2 fa2 sol2

Tham khảo thêm  Tìm hiểu nghĩa của từ chân trong đoạn thơ:

Như vậy, chúng tôi vừa chia sẽ cho các bạn bản cảm âm bài sao em nỡ 2 tone (3 tone kể cả tone nâng quảng). Chúc các bạn thổi sáo tốt. Nếu cảm âm có sai sót, hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận ở phía dưới.

Bài viết Cảm âm Sao Em Nỡ – Jaykii – Hiền Hồ – bản chuẩn 2 tone cao thấp được lấy từ Học thổi sáo trúc.
Và rất nhiều bài cảm âm tại Cảm âm.

 

Rate this post
You cannot copy content of this page