Vĩnh Long 24h

Cảm âm nụ hôn đánh mất 3 tone cao thấp

Cảm âm Nụ hôn đánh mất, bài hát D Hoàng Yến Chibi thể hiện đang hot hiện nay. Cảm âm nụ hôn đánh mất bản chuẩn kèm lời bài hát được dịch thành 2 tone cao thấp.

Cảm âm Nụ hôn đánh mất tone thấp thổi từ nốt F.

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
F L M R M R D D D
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh
F L M R M R L L L
Và anh đâu biết và em chưa dám
R S L L L-sib R S L L-sib
Nên thế là vụt mất nhau một đời.
S L R R L S D R

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
F L M L R D D D
Em nát tan cõi lòng nên mong anh
F L M L R L L L
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm
R S L L-sib, R S L L-sib
Nên thế là lạnh giá em một đời.
S L R R S-L S D R

[Chorus]
Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F R F L D2-R2 D2 D2 D2 D2
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi
F R F L sib sib L L L
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ
F R F L R2 R2 D2 D2 sib L
Biết thương ai bao giờ
sib L L S F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa
S S F S-L S, S R S-L S
Đau lòng quá.
F M S-L

D R M F F R F L, M L R L D D
F M F L M L, M R R R L L L F

Và anh đâu biết và em chưa dám
R S L L L-sib R S L L-sib
Nên thế là vụt mất nhau một đời.
S L R R L S D R

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
F L M L R D D D
Em nát tan cõi lòng nên mong anh
F L M L R L L L
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm
R S L L-sib, R S L L-sib
Nên thế là lạnh giá em một đời.
S L R R S-L S D R

[Chorus]
Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F R F L D2-R2 D2 D2 D2 D2
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi
F R F L sib sib L L L
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ
F R F L R2 R2 D2 D2 sib L
Biết thương ai bao giờ
sib L L S F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa
S S F S-L S, S R S-L S
Đau lòng quá.
F M S-L

Tham khảo thêm  Giá vàng ngày 11/9/2019 – Vĩnh Long Online

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F R F L D2-R2 D2 D2 D2 D2
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi
F R F L sib sib L L L
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ
F R F L R2 R2 D2 D2 sib L
Biết thương ai bao giờ
sib L L S F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa
S S F S-L S, S R S-L S
Đau lòng quá.
F M S-L

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
F L M R M R D D D
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh
F L M R M R L L L
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh
F L M R M R L L L

Các bạn cũng có thể nâng lên 1 quảng 8 thổi từ F2 để thổi tone cao hơn nhé

Cảm âm Nu hôn đánh mất tone cao, thổi từ nốt D2.

Em ĐÁNH RƠI NỤ HÔn ĐẦU SaU LƯNG AnH
D2 M2 Si L Si L S S S
Em ĐÁNH RƠI TÌNH YÊU ĐẦU SaU LƯNG AnH
D2 M2 Si L Si L M2 M2 M2
VÀ AnH ĐÂU BIẾT VÀ Em CHƯA DÁM
L R2 M2 M2 M2-F2 L R2 M2 M2-F2
Nên THẾ LÀ VỤT MẤT NHAU MỘT ĐỜI.
R2 M2 L L M2 R2 S L

Em LỠ ManG NỖI BUỒN KHI YÊU AnH
D2 M2 Si M2 L S S S
Em NÁT TAn CÕI LÒNG Nên MonG AnH
D2 M2 Si M2 L M2 M2 M2
NỤ HÔn CHƯA DÁM, VÒNG TAY CHƯA ẤM
L R2 M2 M2-F2, L R2 M2 M2-F2
Nên THẾ LÀ LẠNH GIÁ Em MỘT ĐỜI.
R2 M2 L L R2-M2 R2 S L

[CHOrUS]
YÊU NGƯỜI NHƯNG Em GIỮ CHO RiênG Em THÔi
D2 L D2 M2 S2-L2 S2 S2 S2 S2
YÊU NGƯỜI Em NGU NGỐC KHÓC RiênG Em THÔi
D2 L D2 M2 F2 F2 M2 M2 M2
HAY VÌ Em CHƯA BIẾT, BIẾT YÊU Ai BAo GIỜ
D2 L D2 M2 L2 L2 S2 S2 F2 M2
BIẾT THƯƠNG Ai BAo GIỜ
F2 M2 M2 R2 D2
Nên Đêm HỜ HỮNG TRôi, AnH HỜ HỮNG XA
R2 R2 D2 R2-M2 R2, R2 L R2-M2 R2
ĐaU LÒNG QUÁ.
D2 Si R2-M2

Tham khảo thêm  Chín muồi hay Chín mùi?

S L Si D2 D2 L D2 M2, Si M2 L M2 S S
D2 Si D2 M2 Si M2, Si L L L M2 M2 M2 D2

VÀ AnH ĐÂU BIẾT VÀ Em CHƯA DÁM
L R2 M2 M2 M2-F2 L R2 M2 M2-F2
Nên THẾ LÀ VỤT MẤT NHAU MỘT ĐỜI.
R2 M2 L L M2 R2 S L

Em LỠ ManG NỖI BUỒN KHI YÊU AnH
D2 M2 Si M2 L S S S
Em NÁT TAn CÕI LÒNG Nên MonG AnH
D2 M2 Si M2 L M2 M2 M2
NỤ HÔn CHƯA DÁM, VÒNG TAY CHƯA ẤM
L R2 M2 M2-F2, L R2 M2 M2-F2
Nên THẾ LÀ LẠNH GIÁ Em MỘT ĐỜI.
R2 M2 L L R2-M2 R2 S L

[CHOrUS]
YÊU NGƯỜI NHƯNG Em GIỮ CHO RiênG Em THÔi
D2 L D2 M2 S2-L2 S2 S2 S2 S2
YÊU NGƯỜI Em NGU NGỐC KHÓC RiênG Em THÔi
D2 L D2 M2 F2 F2 M2 M2 M2
HAY VÌ Em CHƯA BIẾT, BIẾT YÊU Ai BAo GIỜ
D2 L D2 M2 L2 L2 S2 S2 F2 M2
BIẾT THƯƠNG Ai BAo GIỜ
F2 M2 M2 R2 D2
Nên Đêm HỜ HỮNG TRôi, AnH HỜ HỮNG XA
R2 R2 D2 R2-M2 R2, R2 L R2-M2 R2
ĐaU LÒNG QUÁ.
D2 Si R2-M2

YÊU NGƯỜI NHƯNG Em GIỮ CHO RiênG Em THÔi
D2 L D2 M2 S2-L2 S2 S2 S2 S2
YÊU NGƯỜI Em NGU NGỐC KHÓC RiênG Em THÔi
D2 L D2 M2 F2 F2 M2 M2 M2
HAY VÌ Em CHƯA BIẾT, BIẾT YÊU Ai BAo GIỜ
D2 L D2 M2 L2 L2 S2 S2 F2 M2
BIẾT THƯƠNG Ai BAo GIỜ
F2 M2 M2 R2 D2
Nên Đêm HỜ HỮNG TRôi, AnH HỜ HỮNG XA
R2 R2 D2 R2-M2 R2, R2 L R2-M2 R2
ĐaU LÒNG QUÁ.
D2 Si R2-M2

Tham khảo thêm  PR là gì? PR là viết tắt của từ gì?

Em ĐÁNH RƠI NỤ HÔn ĐẦU SaU LƯNG AnH
D2 M2 Si L Si L S S S
Em ĐÁNH RƠI TÌNH YÊU ĐẦU SaU LƯNG AnH
D2 M2 Si L Si L M2 M2 M2
Em ĐÁNH RƠI TÌNH YÊU ĐẦU SaU LƯNG AnH
D2 M2 Si L Si L M2 M2 M2

 

Shop sáo trúc Lãng Tử: chuyên sáo ngang trúc nứa, sáo bầu, sáo mèo, tiêu bát khổng, tiêu trúc tím, các loại sáo Tàu được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Các bạn có nhu cầu có thể ghé thăm Shop sáo trúc uy tín chất lượng

ban sao truc
Shop bán sáo trúc giá rẻ – giao hàng toàn quốc
mua sao truc
Click để vào xem và mua sáo trúc, tiêu, …
Lãng Tử Sáo
Latest posts by Lãng Tử Sáo (see all)

Bình luận

Bình luận

Rate this post