Vĩnh Long 24h

Cảm Âm Nhớ Về Hà Tĩnh | Học Sáo .NET

Anh đã đi muôn nơi vẫn nhớ về quê em Hà Tĩnh
R D F R R D R s D D s R
một vùng quê tha thiết ân tình.
m s sb D D R sb-s
Anh đã đi muôn nơi, chiều nay về tắm mát dòng La,
F M-S F F F M F sb F F M F
biển Thiên Cầm xôn xao mùa nắng.
M F sb F F M S
Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ,
S Sb S L L L S R S R D
ngày ấy mình quen nhau, xa rồi càng gần nhau hơn.
S Sb S L L S F D R F S
Bao nhiêu năm vất vã, nghĩa tình vẫn thuỷ chung,
M M M D s r s R sb R
nay quê hương tươi đẹp, cuộc đời càng thêm yêu, nụ cười càng thêm xinh.
M M M D s r f f s l r f f s s
đoạn tiếp theo tương tự.^^
Nghe hát câu dân ca, càng nhớ về quê em Hà Tĩnh, một dòng La xao xuyến đôi bờ. Nghe hát câu ca xưa, đọng vui buồn quê hương thủơ ấy, mùa thu này quê hương rực nắng. Hà tĩnh dù đi xa vẫn còn nợ duyên duyên nợ, ngày ấy mình quen nhau, xa rồi càng gần nhau hơn. Bao nhiêu năm vất vã, nghĩa tình vẫn thuỷ chung, nay quê hương tươi đẹp. Cuộc đời càng thêm yêu, nụ cười càng thêm xinh.
Hà Tĩnh dù đi xa.
S Sb S L L
Hà Tĩnh dù đi xa. Anh vẫn nhớ về quê em!
S Sb S L L S F S D F S

Rate this post
Tham khảo thêm  Lời bài hát Em Đi Chùa Hương

You cannot copy content of this page