Vĩnh Long 24h

Cảm âm Mẹ từ bi | saotrucVN.com

Mẹ Từ Bi
viêt niukeoanhchi_rachquananh

R-M M l l l-R M S-L L M R M
Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
M-S S R R R-M S S-Si Si L S L
Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
L-D3 L S S-L M-R R
Chắp tay quỳ kính lạy Người
M-S M R R-M si-l s
Thiết tha con khấn nguyện cầu
s-l l l m l D D D R-S M M-R D R M
Quê hương là dòng sông, mát trong trăng vàng soi sáng

R-M M l l l-R M S-L L M R-D-R-M
Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
M-S S R R R-M S S-Si Si L S L
Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát
L-D3 L S S-L M-R R
Đóa hoa tươi sắc vô thường
M-S M R R-M si-l s
Sớm khuya rơi rớt khôn lường
s-l l l m l D D D R-S M R si l s l
Nương thuyền từ vượt qua Bến mê đến nơi bờ giác

S S L-Si Si L S L-D3 S L S D R M
Mẹ hiền Quan thế Âm Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên
l l R-M M-S R M M-S M R M s l s-m
Mẹ hiền Quan thế Âm Đem đến an vui rứt sạch ưu phiền
S S L-Si Si L S L-D3 S L S D R M
Mẹ hiền Quan thế Âm Giọt nước cần dương xoa dịu lầm than
l l R-M M-S R M M-S M R M R D Si
Mẹ hiền Quan thế Âm Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.

Nam mô đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát
Nam mô đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời
Bão rung mây nước ngấp trời
Con xin Mẹ từ bi !
Sót thương cứu độ trần gian
————-
Mẹ từ bi-thaptoan87
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
d2,r2-r2-s-s-d2-r2,, -f2-s2,f2-r2-d2,xb2-d2,r2.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
f2-f2-r2,d2-d2-r2-f2,, -s2,l2-l2-s2.. -f2-s2.
Chấp tay quỳ kính lạy người,, thiết tha con khấn nguyện,, cầu.
s2,xb2-s2-f2-s2,f2-r2,d2-d2,, -r2,f2-r2-d2-r2,d2-l,, -s,f..
Quê hương là dòng sông,, mát trong trăng vàng soi sáng..
s-s-r-s-xb,, -f2-r2-d2-xb-d2-r2…

Tham khảo thêm  Phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ hoặc tác phẩm văn học mà anh (chị) yêu thích.

2.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm,, Bồ Tát,
d2,r2-r2-s-s-d2-r2,, -f2-s2,f2-r2-d2,xb2-d2,r2.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm,, Bồ Tát,
f2-f2-r2,d2-d2-r2-f2,, -s2,l2-l2-s2.. -f2-s2.
Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt không lường.
s2,xb2-s2-f2-s2,f2-r2,d2-d2,, -r2,f2-r2-d2-r2,d2-l,, -s,f..
Nương thuyền từ vượt qua, bến mê đến nơi bờ giác..
s-r-r-s-xb,, -r2,f2-r2-d2-l-s,f-s…

[ĐK]:
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than.
d2,r2,m2,f2-f2-s2,l2-l2-s2,, -f2-s2,xb2-f2-s2-f2-xb-xb,d2-d2,r2.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm,, đem đến an vui xóa sạch ưu phiền..
f,s-s-d2,r2-r2,f2-~r2,d2,, -r2-r2,f2-r2,d2-d2-xb-f-s-r..
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên.
d2,r2,m2,f2-f2-s2,l2-l2-s2,, -f2-s2,xb2-f2-s2-f2-xb-xb,d2-d2,r2.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm,, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.
f,s-s-d2,r2-r2,f2-~r2,d2,, -r-r2,f2-r2-d2-r2-d2-xb-r2,m2,f2,S2…
3.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
d2,r2-r2-s-s-d2-r2,, -f2-s2,f2-r2-d2,xb2-d2,r2.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
f2-f2-r2,d2-d2-r2-f2,, -s2,l2-l2-s2.. -f2-s2.
Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời.
s2,xb2-s2-f2-s2,f2-r2,d2-d2,, -r2,f2-r2-d2-r2,d2-l,, -s,f..
Con xin Mẹ từ bi,, xót thương cứu độ trần gian..
s-r-r-s-xb,, -r2,f2-r2-d2-l-s,f-s…

——-
beat

1.2/5 - (31 bình chọn)