Vĩnh Long 24h

Cảm âm Khúc ca tạ ơn | saotrucVN.com

khúc ca tạ ơn

rê la sol sib sib sol la la sol fa sol mi sol fa mi rê

la rế rế fá fá mí mí mí mí rê đố la la rế mí fá

rê la sol sib sib sol la la sol fa sol mi sol fa mi rê

la rế rế fá fá mí mí mí mí rế đố la la đố rế rế

đk

la fa la la la fa la rế rế đố sib rế rế đố rế mí . la la rế rế mí rế sib la fa fa sol sol sib la sol la

la fa la la la fa la rế rế đố sib rế rế đố rế mí . la la rế rế mí rế sib. la la la mí mí đố sib đố rế

Jb.Trần Xuân Toản​

 

Chỉnh sửa cuối:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page