Vĩnh Long 24h

Cảm âm Hát về anh. | saotrucVN.com

Cảm âm : Hát về anh.
*quy ước:
chữ đầu nốt là chữ thường: quãng 1
chữ đầu nốt là chữ in : quãng 2
Vd: đô : đô1
Đô: đô2
Một ba lô cây súng trên vai,
rề la la , la Đố la la
người chiến sĩ quen với gian lao,
rề la la, la Đố sol sol
ngày dài đêm thâu
là là Đô Đô
vẫn có những người lính trẻ
là Rế la phà lá rề
nặng tình quê hương
là là Đô Đô
canh giữ trên miền đất mẹ.
Đô Rế la phà lá rề
Rừng âm u mây núi mênh mông
rề la la, la Đố la la
Ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy
rề la la, la Đố sol sol
Rừng mờ sương khuya
là là Đô Đô
bóng tối quân thù trước mặt
Rế Rế la phà lá rề
nặng tình non sông
là là Đô Đô
anh dâng tròn tuổi đời thanh xuân.
Đô Đô là phà là Rê Rê
ÐK:
Cho em thơ ngủ ngon
Rê Rê Rê Đồ Rê
và vui bước sớm hôm đến trường
Đồ Rê Mí Rế Đô Rế là
Cho yên vui mùa xuân
Rê Rê Rê Đồ Rê
đôi lứa còn hẹn hò ước mơ
Đô Rế sòl sòl sòl Đố la
Ðã có những hy sinh khó nói hết bằng lời
sib sib sib sol sol, lá lá lá phà phà
nên đọng lại trong tôi, những nghĩ suy.
la phà phà sol sol, Mí Mí Rê
Cho em tôi bài ca
Rê Rê Rê Đồ Rê
về người chiến sĩ nơi tuyến đầu
Đồ Đồ Rê Mí Đô Rế là
Nơi biên cường rừng sâu
Rê Rê Rê Đồ Rê
anh âm thầm chịu đựng gió sương
Đô Rế sòl sòl sòl Đố la
Dẫu có những gian lao
sib sib sib sol sol
dẫu có những nhọc nhằn
lá lá lá phà phà
mang trong trái tim anh
la la sib la sol
trọn niềm tin.
là là Rê
Xin hát mãi về anh
Rê Phá Phá Rề Mi
người chiến sĩ biên cương
Đồ Mí Mí Rê Rê
Xin hát mãi về anh
Rê Phá Phá Rề Mi
người chiến sĩ biên cương….
Đồ Mí Mí Rê Rê

Rate this post
Tham khảo thêm  Cách Nhân Phân Số Với Số Nguyên (Toán Trung Học)
You cannot copy content of this page