Cảm âm Con Bướm Xuân | saotrucVN.com

, học viên đăng ký học
Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình
L Đ’ L L Đ’ L L Đ’ L S
Đùa vui với lũ hoa bó hoa mai lan đang hòa mình
L Đ’ R’ Đ’ L Đ’ L Đ’ L S R R
Con én bay, con én bay, con én la đà
M S M M S M M S M R
Tựa bầy tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha
L R F L S F R Đ R R R

Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây , xuân có hương hoa
L Đ’ L L Đ’ L L Đ’ L S
Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà
L Đ’ R’ Đ’ L Đ’ L Đ’ L S R R
Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa
M S M M S M M S M R
Bầy lộc non biếc xanh trên cây cành cha cha cha
L R F L S F R Đ R R R

Gió phất phơ ru nhẹ làm rơi cánh hồng đào
Đ’ Đ’ L L S S L Đ’ R R
Ríu rít chim non chuyền cành cây đó ồn ào
Đ’ Đ’ L L S S L Đ’ R R
Nàng ngồi hong tóc bên hiên nhà
Đ R F L S F R
Chàng nhìn mây trắng bay xa mờ
Đ R F L S F R
Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc tình cha cha cha
Đ R F L S F R Đ R R R
beat tone đô
http://adf.ly/1Q80RI

Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình
La đô la, la đô la, la đô la son
Đùa vui với lũ hoa bó hoa mai lan đang hòa mình
La đô rê đô la đô la đô la son rê rê
Con én bay, con én bay, con én la đà
Mi son mi, mi son mi, mi son rê
Tựa bầy tiên nữ trong khúc nhạc tình cha cha cha
La rê pha la son pha rê đô rê rê rê

Xuân ngất ngây, xuân ngất ngây, xuân có hương hoa
La đô la, la đô la, la đô lason
Nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà
La đô rê đô la đô la đô la son rê rê
Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa
Mi son mi, mi son mi, mi son mi rê
Bầy lộc non biếc xanh trên cây cành cha cha cha
La rê pha la son pha rê đô rê rê rê

Tham khảo thêm  Lời bài hát Anh Thì Không

Gió phất phơ ru nhẹ làm rơi cành hồng đào
Đô đô la la son son la đô rê rê
Ríu rít chim non chuyền cành cây đó ồn ào
Đô đô la la son son la đô rê rê
Nàng ngồi hông tóc bên hiên nhà
Đô rê pha la son pha rê
Chàng nhìn mây trắng bay xa mờ
Đô rê pha la son pha rê
Tuyệt vời trong bức tranh sơn nhạc tình cha cha cha
Đô rê pha la son pha rê đô rê rê rê

Rate this post