cảm âm bài hát anh vẫn hành quân

, học viên đăng ký học
Chuyên mục cảm âm sáo trúc, hỗ trợ các bạn học thổi sáo

cảm âm bài hát anh vẫn hành quân

ANH VẪN HÀNH QUÂN

Mở đầu: R’ F’ L R’ D’ L D’ R’ L D’LD’ F’ S’ S’ L’ D’ L S’ L

Nối 1: R’D’R’M’F’M’F’ L’

Kép 1:

R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L F’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L

tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ka tê.. tế ka tê.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế

Nối 2: R’ M’ F’ S’ L’ L’ L’ L’ S’ F’ M’ R’

tế ká tế

Kép 2:

R’ R’ R’ F’.. L L R’.. R’ R’ R’.. R’ R’ D’.. L L D’.. R’ R’ L.. L L L.. L L D’.. F F’ S’.. S’ S’ L.. L L D’.. L L.. S’.. L

tê tê ka tế.. tề kà tê.. tê ka tê.. tê ká tê.. tề kà tê.. tê ka tề.. tề kà tề.. tê ka tề.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka tế.. tê ka.. tê.. tế

Nối 1: (…)

Kép !: (…)

Nối 3: D’-R’ R’-F’ S’-L’ R’-F’ ‘R-F’ M’ R’ D’ R’ M’ D’ D’-R’

Kép 3bình thường quãng 2, in đậm là nhấn mạnh)

R L1 R M R L1 R M F M R M F M R M L S F S L S F S F M R M F M R M F S F S L S L

tê kà tê ká tê kà tê ka tế ka tề ka tế ka tề ka TẾ KA TỀ KA TẾ KA TỀ KA TỀ ka tề ka tế ka tề ka tê ka tê ka tế ka tế

Tham khảo thêm  Cây Táo Nở Hoa - Tập 28 | Phim gia đình Việt 2021

D3 R3 D3 L S D3 L S F S L S F R F R D R F S L R3

ka tế ka tê kà tế ka tê kà tê ká tê kà tề ká tề kà tê ka tê ka TẾ

Nối 2: (…)

Nối 4: R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’

R’ M’ F’ S’ L’L’ (L’->Đ’) Đ’3 L’ S’ F’ S’ L’L’ S’ F’ S’ L’L’ F’

S’ L’ F’ M’ R’

Kép 2: (…)

Nối 1: (…)

Kép 1: (…)

Kết:

Nối 3: (…)

M’ M’ D’-R’ M’M’ D’R’ D’R’M’ D’ D’-R’ (M’ R’ M’ R’….)

Những bài cảm âm bài hát khác nên đọc

Cảm âm bài hát Em sẽ là người ra đi

Cảm âm bài hát Về đâu mái tóc người thương

Cảm âm bài hát Con Yêu Mẹ

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Hi vọng bài cảm âm bài hát này sẽ đóng góp chút cho quá trình học thổi bộ môn sáo trúc của các bạn.

Xem thêm nhiều cảm âm khác, cũng như các kỹ thuật thổi sáo, beat, sheet nhạc, hợp âm, … tại Thư viện sáo trúc. Để có một cây tiêu, sáo (sáo trúc, sáo nứa, sáo mèo, sáo bầu, động tiêu) như ý các bạn có thể truy cập địa điểm mua sáo trúc Bạn có ý kiến thắc mắc hay bình luận gì về bài viết này vui lòng nhấn Gửi bình luận phía cuối. Xem trên menu và serch để tìm kiếm bài viết theo yêu cầu .Tôi hy vọng bạn tìm thấy những thủ thuật thú vị từ trang này.

Rate this post