Học Tiếng Anh

Caisson – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Caisson là gì?

Caisson có nghĩa là Giếng chìm

  • Caisson có nghĩa là Giếng chìm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giếng chìm Tiếng Anh là gì?

Giếng chìm Tiếng Anh có nghĩa là Caisson.

Ý nghĩa – Giải thích

Caisson nghĩa là Giếng chìm.

Đây là cách dùng Caisson. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Caisson là gì? (hay giải thích Giếng chìm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Caisson là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Caisson / Giếng chìm. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Construction load - Từ điển số

You cannot copy content of this page