Học Tiếng Anh

Caisson on temporary cofferdam – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Caisson on temporary cofferdam là gì?

Caisson on temporary cofferdam có nghĩa là Giếng chìm đắp đảo

  • Caisson on temporary cofferdam có nghĩa là Giếng chìm đắp đảo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giếng chìm đắp đảo Tiếng Anh là gì?

Giếng chìm đắp đảo Tiếng Anh có nghĩa là Caisson on temporary cofferdam.

Ý nghĩa – Giải thích

Caisson on temporary cofferdam nghĩa là Giếng chìm đắp đảo.

Đây là cách dùng Caisson on temporary cofferdam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Caisson on temporary cofferdam là gì? (hay giải thích Giếng chìm đắp đảo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Caisson on temporary cofferdam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Caisson on temporary cofferdam / Giếng chìm đắp đảo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tất tần tật từ vựng tiếng Anh năm mới 2018