Tin công nghệ

Cách sử dụng Hàm DATE trong Excel

Hàm Date trong Excel là hàm cơ bản nhất thường được sử dụng để làm việc và tính toán với ngày trong Excel. Để các bạn có thể nắm rõ hơn về cách sử dụng hàm Date trong Excel trong bài viết này TaniPhone.com sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hàm Date này nhé.

I. Cách lưu trữ ngày tháng trong Excel.

Excel không lưu trữ ngày, tháng dưới định dạng ngày tháng thông thường mà thay vào đó, Excel lưu trữ ngày như một dãy số. Đây là  nguyên ngân chính gây nhầm lẫn trong việc sử dụng ngày tháng trong Excel.

II. Định nghĩa  hàm DATE trong Excel.

Hàm DATE trong Excel trả về kết quả số cho một ngày cụ thể. 

Cú pháp hàm DATE  như sau

DATE(year, month, day)

Trong đó các tham số  như sau:

Year : Đối số năm. Theo mặc định, Excel cho Windows sử dụng hệ thống 1900. Trong hệ thống ngày tháng này:

 •  Nếu năm trong khoảng 1900 và 9999, chính giá trị đó được sử dụng trong năm. Ví dụ: = DATE (2015, 12, 11) trả về ngày 11 tháng 12 năm 2015.
 •  Nếu năm trong khoảng giữa 0 và 1899, Excel tính năm bằng cách cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: = DATE (100, 10, 15) trả về ngày 15 tháng 10 năm 2000 (1900 + 100).
 •  Nếu năm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về lỗi #NUM! 
 •  Mẹo. Để tránh nhầm lẫn, luôn luôn ghi bốn chữ số của năm. Ví dụ: nếu bạn nhập “01” hoặc “1” vào đối số năm, hàm DATE sẽ trả về kết quả năm 1901.

Month: Số nguyên đại diện cho tháng trong năm từ 1 đến 12 (January đến 12 December).

 •  Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng số đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) trả về kết quả ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
 • Nếu tháng nhỏ hơn 1 (số không hoặc giá trị âm), Excel trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).
Tham khảo thêm  Hướng dẫn cách tải và cài đặt DirectX trên máy tính

Day một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31.

 • Cũng như tháng, đối số ngày có thể được cung cấp như một số dương và âm, và Excel tính giá trị của nó dựa trên các nguyên tắc tương tự như mô tả ở trên.

Mẹo. Lúc đầu, việc cung cấp giá trị âm trong đối số tháng hoặc ngày của hàm DATE có vẻ như vô lý, nhưng trên thực tế nó trong một số trường hợp nó có thể trở nên khá hữu ích, ví dụ trong công thức phức tạp chuyển đổi tuần chẳng hạn.

Hàm DATE trong Excel khả dụng trong tất cả các phiên bản của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, 2003, XP, 2000 cũng như trong Excel 2016.

III. Cách sử dụng hàm Date trong Excel

Ví dụ 1.

Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng hàm Date từ những ví dụ đơn giản nhất các bạn nhé

= DATE (1995, 5, 15) – trả về kết quả ngày 15 tháng 5 năm 1995.

Có thể sử dụng một số hoặc tất cả các đối số từ kết quả của một hàm khác.

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) trả về kết quả ngày đầu tiên của năm hiện tại.

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) trả về kết quả ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại.

Ví dụ 2. Hàm DATE lấy đối số từ ô trong Excel

=DATE(G12,G11,G10)  trả về kết quả ngày, tháng , năm từ ô G12,G11,G10 

Tham khảo thêm  Cách cài đặt tiếng Việt cho Office 2010 Office 2013

Ví dụ 3. Hàm DATE chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một ngày

Trường hợp này tháng được lưu dưới dạng chuỗ DDMMYYYY bạn có thể sử dụng DATE với các hàm khác để chuyển đổi một ngày được lưu trữ như là một chuỗi văn bản thành ngày:

=DATE(RIGHT(G14,4),MID(G14,3,2),LEFT(G14,2))

Ví dụ 4. Cộng và trừ ngày trong Excel

Như đã nhắc đến ở trên Microsoft Excel lưu trữ các ngày như là một chuỗi số và hoạt động trên những con số trong công thức và tính toán. Đó là lý do tại sao khi bạn muốn cộng hoặc trừ một số ngày vào / từ một ngày nhất định, bạn cần phải chuyển đổi ngày đó sang số thứ tự đầu tiên bằng cách sử dụng hàm DATE. Ví dụ:

Thêm ngày vào một ngày:

=DATE(2005,5,15)+15

Công thức cộng thêm 15 ngày cho ngày 15 tháng 5 năm 2005 và trả về kết quả ngày 30 tháng 5 năm 2005  .

Trừ ngày kể từ ngày:

= DATE (2005, 5, 15)-15

Kết quả của công thức trên là ngày 30 tháng 4 năm 2005 , tức là ngày 15 tháng 5 năm 2005 trừ đi 15 ngày.

Để trừ một ngày từ ngày hôm nay:

= TODAY()-DATE(2005,5,15)

Công thức tính số ngày nằm giữa ngày hiện tại và một ngày khác mà bạn chỉ định.

Nếu bạn cộng hoặc trừ hai ngày tháng được lưu trữ trong 2 ô

Công thức đơn giản là =A1+B1 hoặc =A1-B1.

Lời kết.

Bạn đã nắm rõ được cách sử dụng hàm Date trong Excel chưa? Nếu có bất kì thắc mắc gì các bạn hãy comment bên dưới nhé! Chúng mình sẽ giải đáp hết. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm  Đăng ký gói HD90 Mobifone chỉ 90.000đ có 5.5GB data dùng 30 ngày
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tin công nghệ

Cách sử dụng Hàm DATE trong Excel

Hàm Date trong Excel là hàm cơ bản nhất thường được sử dụng để làm việc và tính toán với ngày trong Excel. Để các bạn có thể nắm rõ hơn về cách sử dụng hàm Date trong Excel trong bài viết này TaniPhone.com sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hàm Date này nhé.

I. Cách lưu trữ ngày tháng trong Excel.

Excel không lưu trữ ngày, tháng dưới định dạng ngày tháng thông thường mà thay vào đó, Excel lưu trữ ngày như một dãy số. Đây là  nguyên ngân chính gây nhầm lẫn trong việc sử dụng ngày tháng trong Excel.

II. Định nghĩa  hàm DATE trong Excel.

Hàm DATE trong Excel trả về kết quả số cho một ngày cụ thể. 

Cú pháp hàm DATE  như sau

DATE(year, month, day)

Trong đó các tham số  như sau:

Year : Đối số năm. Theo mặc định, Excel cho Windows sử dụng hệ thống 1900. Trong hệ thống ngày tháng này:

 •  Nếu năm trong khoảng 1900 và 9999, chính giá trị đó được sử dụng trong năm. Ví dụ: = DATE (2015, 12, 11) trả về ngày 11 tháng 12 năm 2015.
 •  Nếu năm trong khoảng giữa 0 và 1899, Excel tính năm bằng cách cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: = DATE (100, 10, 15) trả về ngày 15 tháng 10 năm 2000 (1900 + 100).
 •  Nếu năm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về lỗi #NUM! 
 •  Mẹo. Để tránh nhầm lẫn, luôn luôn ghi bốn chữ số của năm. Ví dụ: nếu bạn nhập “01” hoặc “1” vào đối số năm, hàm DATE sẽ trả về kết quả năm 1901.

Month: Số nguyên đại diện cho tháng trong năm từ 1 đến 12 (January đến 12 December).

 •  Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng số đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) trả về kết quả ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
 • Nếu tháng nhỏ hơn 1 (số không hoặc giá trị âm), Excel trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).
Tham khảo thêm  Cách cài đặt tiếng Việt cho Office 2010 Office 2013

Day một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31.

 • Cũng như tháng, đối số ngày có thể được cung cấp như một số dương và âm, và Excel tính giá trị của nó dựa trên các nguyên tắc tương tự như mô tả ở trên.

Mẹo. Lúc đầu, việc cung cấp giá trị âm trong đối số tháng hoặc ngày của hàm DATE có vẻ như vô lý, nhưng trên thực tế nó trong một số trường hợp nó có thể trở nên khá hữu ích, ví dụ trong công thức phức tạp chuyển đổi tuần chẳng hạn.

Hàm DATE trong Excel khả dụng trong tất cả các phiên bản của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, 2003, XP, 2000 cũng như trong Excel 2016.

III. Cách sử dụng hàm Date trong Excel

Ví dụ 1.

Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng hàm Date từ những ví dụ đơn giản nhất các bạn nhé

= DATE (1995, 5, 15) – trả về kết quả ngày 15 tháng 5 năm 1995.

Có thể sử dụng một số hoặc tất cả các đối số từ kết quả của một hàm khác.

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) trả về kết quả ngày đầu tiên của năm hiện tại.

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) trả về kết quả ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại.

Ví dụ 2. Hàm DATE lấy đối số từ ô trong Excel

=DATE(G12,G11,G10)  trả về kết quả ngày, tháng , năm từ ô G12,G11,G10 

Tham khảo thêm  [Chính thức] Đổi sim 5G Viettel miễn phí 100% nhận Data hấp dẫn

Ví dụ 3. Hàm DATE chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một ngày

Trường hợp này tháng được lưu dưới dạng chuỗ DDMMYYYY bạn có thể sử dụng DATE với các hàm khác để chuyển đổi một ngày được lưu trữ như là một chuỗi văn bản thành ngày:

=DATE(RIGHT(G14,4),MID(G14,3,2),LEFT(G14,2))

Ví dụ 4. Cộng và trừ ngày trong Excel

Như đã nhắc đến ở trên Microsoft Excel lưu trữ các ngày như là một chuỗi số và hoạt động trên những con số trong công thức và tính toán. Đó là lý do tại sao khi bạn muốn cộng hoặc trừ một số ngày vào / từ một ngày nhất định, bạn cần phải chuyển đổi ngày đó sang số thứ tự đầu tiên bằng cách sử dụng hàm DATE. Ví dụ:

Thêm ngày vào một ngày:

=DATE(2005,5,15)+15

Công thức cộng thêm 15 ngày cho ngày 15 tháng 5 năm 2005 và trả về kết quả ngày 30 tháng 5 năm 2005  .

Trừ ngày kể từ ngày:

= DATE (2005, 5, 15)-15

Kết quả của công thức trên là ngày 30 tháng 4 năm 2005 , tức là ngày 15 tháng 5 năm 2005 trừ đi 15 ngày.

Để trừ một ngày từ ngày hôm nay:

= TODAY()-DATE(2005,5,15)

Công thức tính số ngày nằm giữa ngày hiện tại và một ngày khác mà bạn chỉ định.

Nếu bạn cộng hoặc trừ hai ngày tháng được lưu trữ trong 2 ô

Công thức đơn giản là =A1+B1 hoặc =A1-B1.

Lời kết.

Bạn đã nắm rõ được cách sử dụng hàm Date trong Excel chưa? Nếu có bất kì thắc mắc gì các bạn hãy comment bên dưới nhé! Chúng mình sẽ giải đáp hết. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm  Hướng dẫn cách tải và cài đặt DirectX trên máy tính
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.