Cách giải bài toán về khối lượng và thời gian Toán lớp 4

, học viên đăng ký học

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Kiến thức cần nhớ
 • Bài tập vận dụng

A . Kiến thức cần nhớ

1. Đo khối lượng

Khi nói tới vật nặng bao nhiêu thì mình nghĩ ngay tới khối lượng.

Các đơn vị đo khối lượng thường dùng: Tấn, tạ ,yến, ki-lo-gam viết tắt là kg, gam viết tắt là g. Ít dùng hơn còn có héc-tô-gam viết tắt là hg, Đề-ca-gam viết tắt là: dag.

Thứ tự của chúng là: Tấn > tạ > yến > kg > hg > dag > g

 • 1 tấn = 10 tạ
 • 1 tạ = 10 yến
 • 1 yến = 10 kg
 • 1 kg = 10 hg
 • 1 hg = 10 dag
 • 1 dag = 10 g

Từ các công thức trên, mình có thể suy ra

1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg

1kg = 1000 gam

2. Đơn vị đo thời gian

Đơn vị đo thời gian bao gồm: giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ

 • 1 giờ = 60 phút
 • 1 phút = 60 giây
 • 1 ngày  = 24 giờ
 • 1 tháng có 30 ngày
 • 1 năm có 365 ngày
 • 10 năm = 1 thập kỷ
 • 100 năm = 1 thế kỷ
 • 1000 năm = 1 thiên niên kỷ
Rate this post
Tham khảo thêm  #23 Cách đuổi muỗi hiệu quả, cách diệt muỗi tận gốc nhanh, đơn giản