Cách giải bài dạng: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, tìm giao điểm của hai đồ thị Toán lớp 9

, học viên đăng ký học

3. a, Vẽ đồ thị các hàm số y = x + 1 và y = -x + 3 trên cùng một hmặt phẳng tọa độ.

b, Hai đường thẳng y = x + 1 và y = -x + 3 cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c, Tính chu vi và diện tích tam giác ABC (dơn vị cm)

4. Cho hàm số y = (m – 1)x + 3

a, Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến? Nghịch biến?

b, Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 2)

c, Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm B(1; -2)

d, Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của m tìm được ở các câu b, c.

Xem lời giải

Rate this post
Tham khảo thêm  Chi nhánh Techcombank Bình Phú tại TP HCM tháng 3/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *