Cách đổi giây sang phút, đổi giây sang giờ

, học viên đăng ký học

Trong bài viết trước đây, ta đã nắm được cách đổi từ phút sang giờ. Và bài viết hôm nay của chúng ta sẽ là về cách đổi từ giây sang phút s -> m, từ giây (s) sang giờ (h) đơn giản nhất.

Đổi từ giây sang phút

Điểm mấu chốt để quy đổi được các đơn vị chính là tỷ lệ. Để đổi từ giây sang phút, ta luôn nhớ tỷ lệ quy đổi cơ bản như sau:

1 phút = 60 giây

1 giây = 0,0166666667 phút

Dù ở bất kể quốc gia nào trên thế giới, giá trị đổi từ phút sang giây như vậy không hề thay đổi. . Mỗi 60 giây đều tương đương với một phút tròn. Khi bạn chia một số, bạn sẽ biết được một con số cần phải nhân thêm bao nhiêu lần để bằng một số khác.

Nếu muốn biết một giây bằng bao nhiêu phút, ta chỉ cần chia cho 60 là ra đáp án. Đây sẽ là tỷ lệ tương ứng để quy đổi các số giây khác. Ví dụ, 360 giây bằng bao nhiêu phút? Rất đơn giản, bạn chỉ cần chia 360 cho 60 = 6 phút. Vậy 360 giây = 6 phút.

Nếu muốn biết số phút ở dạng thập phân bằng với bao nhiêu giây, ta cũng sẽ dựa vào tỷ lệ tương tự. Tuy nhiên, đối với phần thập phân của số phút, ta sẽ nhân lại với 60 để cho ra số giây. Ví dụ, 7600 giây bằng bao nhiêu phút? Nếu chia cho 60, kết quả sẽ là: 7600 : 60 = 126.6 phút. Vậy dư ra 0.6 phút sẽ là 0.6 x 60 = 36 giây. Vậy 7600 giây sẽ bằng 126 phút 36 giây.

Tham khảo thêm  Soạn Sinh 8 Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Đổi từ giây sang giờ

đổi từ giây giờ

Để đổi từ giây sang giờ, bạn sẽ dựa vào tỷ lệ sau:

3600 giây = 60 phút = 1 giờ

Như vậy, bạn sẽ có 2 cách để đổi từ giây sang giờ như sau:

  • Đổi trực tiếp từ giây sang giờ bằng cách chia số giây cho 3600
  • Đổi gián tiếp từ giây sang phút, sau đó từ phút sang giờ

Như vậy, nếu bạn muốn đổi từ giờ sang giây cũng rất đơn giản. Chỉ cần nhân số giờ với 3600 là bạn sẽ có giá trị ở đơn vị giây như mong muốn.

Xem thêm: Các dạng hình tam giác trong Toán học

Hiện nay cũng có rất nhiều website hỗ trợ việc đổi giá trị từ giây sang phút, từ giây sang giờ hoặc ngược lại một cách nhanh chóng mà không cần bạn phải nhân chia. Việc nắm được công thức chuyển đổi các đơn vị thời gian cũng cho thấy sự liên hệ của các đơn vị với nhau để phục vụ cho các mục đích tính toán khác.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *