Tự học Autocad

Các cách nhập tọa độ trong CAD kèm ví dụ minh họa chi tiết ⋆ AutoCAD

Các cách nhập tọa độ xy trong AutoCAD (cách nhập tọa độ trong cad, nhập tọa độ điểm trong cad):
Các lệnh vẽ nhắc chúng ta phải nhập tạo độ các diểm vào trong bản vẽ. Trong bản vẽ 2 chiều (2D) ta chỉ cần nhập hòanh độ (X) và tung độ (Y), còn trong bản vẽ 3 chiều (3D) thì ta phải nhập thêm cao độ (Z).
VD: Mình dùng lệnh line sẽ xuất hiện các dòng nhắc

 • Specify first point: Nhập tọa độ điểm đầu
 • Specify next point or [Undo]: Nhập tọa độ điểm cuối

Có 6 phương pháp nhập tạo độ một điểm trong bản vẽ:

Dùng phím trái chuột chọn (PICK) : Kết hợp với các phương thức truy bắt điểm

Toạ độ tuyệt đối: Nhập tạo độ tuyệt đối X,Y của điểm theo gốc toạ độ (0,0), VD như sau:

 • Command: Line↵
 • Specify first point: -50,-50↵
 • Specify next point or [Undo]: 30,-50↵

Cách nhập tọa độ xy

Toạ độ cực : Nhập tạo độ cực của điểm (D<α) theo khoảng cách D giữa điểm với gốc toạ độ (0,0) và góc nghiêng α so với đờng chuẩn.

Cách nhập tọa độ xyToạ độ tương đối: Nhập toạ độ của điểm theo điểm cuối cùng nhất xác định trên bản vẽ. Tại dòng nhắc ta nhập @X,Y Dấu @ có nghĩa là ( Last Point) điểm cuối cùng nhất mà ta xác định trên bản vẽ. VD như sau:

 • Command: Line↵
 • Specify first point: 30,-50↵
 • Specify next point or [Undo]: @0,100↵

Cách nhập tọa độ xy

Toạ độ cực tương đối: Tại dòng nhắc ta nhập @D<α trong đó:

 • D: Khoảng cách giữa điểm ta cần xác định với điểm cuối cùng nhất trên bản vẽ.
 • Góc α là góc giữa đường chuẩn và đoạn thẳng nối 2 điểm.
 • Đường chuẩn là đường thẳng xuất phát từ gốc tạo độ tương đối,nằm theo chiều dương trục X.
 • Góc dương là góc ngược chiều kim đồng hồ. Góc âm là góc cùng chiều kim đồng hồ.
 • VD: Các ở hình vẽ là mình đã dùng điểm xđ A và cú pháp @10<30
Tham khảo thêm  Thư viện autocad các mẫu tủ bếp 2d

Cách nhập tọa độ xy

Nhập khoảng cách trực tiếp (Direct distance entry): Nhập khoảng cách tương đối so với điểm cuối cùng nhất, định hướng bằng Cursor và nhấn Enter.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm các lệnh trong Autocad

 

Nguồn autocad123.vn

Rate this post
You cannot copy content of this page