Tự học Autocad

Các biến trong AutoCAD ⋆ AutoCAD AutoCAD AutoCAD

 

Các biến trong cad (các biến hệ thống trong autocad)
Biến hệ thống trong AutoCAD dùng để lưu các thông số điều khiển cho các lệnh. Nhiều khi chúng ta dùng lệnh không được như ý cũng là do biến hệ thống đã bị thay đổi (chủ ý hay vô ý).Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số biến hệ thống thông dụng trong cad.

  • PICKFIRST: Nếu biến này là 0, khi bạn chọn đối tượng rồi mới gõ lệnh. Lệnh sẽ bắt chọn lại đối tượng. Đối tượng cũ sẽ bị deselect.
  • PICKADD: Nếu biến này là 0, bạn chỉ chọn được từng đối tượng 1, khi bạn chọn đối tượng mới đối tượng cũ sẽ bị deselect.
  • PICKAUTO: Nếu biến này là 0, bạn không thể crossing hay window để chọn đối tượng một cách tự động (Bạn phải gõ C hay W khi dấu nhắc chọn).
  • PICKDRAG:Nếu biến này là 1, khi bạn chọn crossing hay window bạn phải drag chuột (giống corel, word,…) thay vì pick 2 lần.

Các biến trong AutoCAD

  • QTEXT: nếu biến này là on, text của bạn sẽ trở thành 1 hình chữ nhật. Và hiển thị rất nhanh. Đặt on cho biến khi bản vẽ có quá nhiều text, mà bạn không có nhu cầu xem chúng.
  • MIRRTEXT: nếu biến này là 1, text sẽ bị ngược khi sử dụng lệnh mirror. Bằng 0 thì text vẫn như bình thường trong lệnh mirrtext. Lệnh này còn có tác dụng với Attribute trong block.
  • CURSORSIZE: Kích thước con trỏ, 100 là đầy màn hình, 5 là mặc định ban đầu lúc cài ACAD.
  • FILEDIA: nếu biến này bằng 0, tất cả các hộp thoại hỏi về file đều không xuất hiện. Ví dụ khi bạn dùng lệnh Open, thay vì hộp thoại quen thuộc, ACAD sẽ hỏi tên file của bạn tại COMMAND.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm các lệnh trong Autocad tại đây

Xem thêm các khóa học Autocad của Trung Tâm tại đây

Nguồn autocad123.vn

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You cannot copy content of this page