Vĩnh Long 24h

Cá lớn nuốt cá bé

Nghĩa đen:

” Cá lớn nuốt cá bé” chỉ một hiện tượng thường thấy cá lớn nuốt cá bé. Đây là quy luật của tự nhiên mạnh được yếu thua thì những chú cá lớn mạnh sẽ ỷ vào đó nuốt những chú các bé để tồn tại.

Nghĩa bóng:

Mượn hình ảnh những ” cá lớn” để chỉ những kẻ mạnh, có thế lực,… còn những chú ” cá bé” đại diện cho những người ở thế yếu để từ đó phê phán hiện tượng ỷ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Cùng là loài người mà người mạnh ăn hiếp kẻ yếu, người khôn lưà gạt người ngu, than phiền cho nhân tình thế thái. Chính những kẻ như thế đã ảnh hưởng đến cả một xẫ hội, những kẻ dựa vào tiền tài, danh lợi chà đạp, hiếp đáp, coi thường những con người nghèo khổ chân yếu tay mềm.

=> Ý nghĩa: Bài học được gửi gắm ở đây đó chính là mỗi chúng ta cần có cho mình những phẩm chất tốt đẹp không nên ỷ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, coi thường nhwunxg con người thấp cổ bé họng, nghèo khổ. Những người sống chân thành, tốt bụng sẽ vẫn là những người được xã hội này cần đến, được xã hội tôn trọng, và cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa.

Rate this post
Tham khảo thêm  Review Quý cô Hammurabi: Góc khuất nghề thẩm phán và những rung động cảm xúc