Học Tiếng Anh

Button fastener – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Button fastener là gì?

Button fastener có nghĩa là (n) Khóa nút

  • Button fastener có nghĩa là (n) Khóa nút
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Khóa nút Tiếng Anh là gì?

(n) Khóa nút Tiếng Anh có nghĩa là Button fastener.

Ý nghĩa – Giải thích

Button fastener nghĩa là (n) Khóa nút.

Đây là cách dùng Button fastener. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Button fastener là gì? (hay giải thích (n) Khóa nút nghĩa là gì?) . Định nghĩa Button fastener là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Button fastener / (n) Khóa nút. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Washing col. stain - Từ điển số