Học Tiếng Anh

Business entity concept – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Business entity concept là gì?

Business entity concept có nghĩa là Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể

  • Business entity concept có nghĩa là Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể Tiếng Anh là gì?

Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể Tiếng Anh có nghĩa là Business entity concept.

Ý nghĩa – Giải thích

Business entity concept nghĩa là Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể.

Đây là cách dùng Business entity concept. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Business entity concept là gì? (hay giải thích Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể nghĩa là gì?) . Định nghĩa Business entity concept là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Business entity concept / Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Soaper - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page