Học Tiếng Anh

Burglar alarm – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Burglar alarm là gì?

Burglar alarm có nghĩa là Chuông báo trộm

  • Burglar alarm có nghĩa là Chuông báo trộm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Chuông báo trộm Tiếng Anh là gì?

Chuông báo trộm Tiếng Anh có nghĩa là Burglar alarm.

Ý nghĩa – Giải thích

Burglar alarm nghĩa là Chuông báo trộm.

Đây là cách dùng Burglar alarm. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Burglar alarm là gì? (hay giải thích Chuông báo trộm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Burglar alarm là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Burglar alarm / Chuông báo trộm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Links-links stitch - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page