Học Tiếng Anh

Buoyancy effect – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Buoyancy effect là gì?

Buoyancy effect có nghĩa là Hiệu ứng thủy triều

  • Buoyancy effect có nghĩa là Hiệu ứng thủy triều
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Hiệu ứng thủy triều Tiếng Anh là gì?

Hiệu ứng thủy triều Tiếng Anh có nghĩa là Buoyancy effect.

Ý nghĩa – Giải thích

Buoyancy effect nghĩa là Hiệu ứng thủy triều.

Đây là cách dùng Buoyancy effect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Buoyancy effect là gì? (hay giải thích Hiệu ứng thủy triều nghĩa là gì?) . Định nghĩa Buoyancy effect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Buoyancy effect / Hiệu ứng thủy triều. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  General reserve - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page