Học Tiếng Anh

Budge – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Budge là gì?

Budge có nghĩa là (n) Da cừu non (nguyên cả lông, vừa lột)

  • Budge có nghĩa là (n) Da cừu non (nguyên cả lông, vừa lột).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Da cừu non (nguyên cả lông, vừa lột) Tiếng Anh là gì?

(n) Da cừu non (nguyên cả lông, vừa lột) Tiếng Anh có nghĩa là Budge.

Ý nghĩa – Giải thích

Budge nghĩa là (n) Da cừu non (nguyên cả lông, vừa lột)..

Đây là cách dùng Budge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Budge là gì? (hay giải thích (n) Da cừu non (nguyên cả lông, vừa lột). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Budge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Budge / (n) Da cừu non (nguyên cả lông, vừa lột).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Roll Back là gì và cấu trúc cụm từ Roll Back trong câu Tiếng Anh