Học Tiếng Anh

Brush – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brush là gì?

Brush có nghĩa là chổi than

  • Brush có nghĩa là chổi than.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

chổi than Tiếng Anh là gì?

chổi than Tiếng Anh có nghĩa là Brush.

Ý nghĩa – Giải thích

Brush nghĩa là chổi than..

Đây là cách dùng Brush. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Brush là gì? (hay giải thích chổi than. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brush là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brush / chổi than.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

5/5 - (1 bình chọn)
Tham khảo thêm  Turn Down For What là gì và cấu trúc cụm từ Turn Down For What trong Tiếng Anh.

You cannot copy content of this page