Học Tiếng Anh

Brush sanding machine (n) – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brush sanding machine (n) là gì?

Brush sanding machine (n) có nghĩa là máy chà nhám chổi

  • Brush sanding machine (n) có nghĩa là máy chà nhám chổi
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

máy chà nhám chổi Tiếng Anh là gì?

máy chà nhám chổi Tiếng Anh có nghĩa là Brush sanding machine (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Brush sanding machine (n) nghĩa là máy chà nhám chổi.

Đây là cách dùng Brush sanding machine (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Brush sanding machine (n) là gì? (hay giải thích máy chà nhám chổi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brush sanding machine (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brush sanding machine (n) / máy chà nhám chổi. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pivot block - Vĩnh Long Online