Học Tiếng Anh

Brush fire war – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brush fire war là gì?

Brush fire war có nghĩa là cuộc xung đột nhỏ ở biên giới

  • Brush fire war có nghĩa là cuộc xung đột nhỏ ở biên giới
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quân đội.

cuộc xung đột nhỏ ở biên giới Tiếng Anh là gì?

cuộc xung đột nhỏ ở biên giới Tiếng Anh có nghĩa là Brush fire war.

Ý nghĩa – Giải thích

Brush fire war nghĩa là cuộc xung đột nhỏ ở biên giới.

Đây là cách dùng Brush fire war. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quân đội Brush fire war là gì? (hay giải thích cuộc xung đột nhỏ ở biên giới nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brush fire war là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brush fire war / cuộc xung đột nhỏ ở biên giới. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Uptwisting - Vĩnh Long Online