Brand name – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brand name là gì?

Brand name có nghĩa là (n) Thương hiệu, tên nhãn hiệu

  • Brand name có nghĩa là (n) Thương hiệu, tên nhãn hiệu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Thương hiệu, tên nhãn hiệu Tiếng Anh là gì?

(n) Thương hiệu, tên nhãn hiệu Tiếng Anh có nghĩa là Brand name.

Ý nghĩa – Giải thích

Brand name nghĩa là (n) Thương hiệu, tên nhãn hiệu.

Đây là cách dùng Brand name. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Brand name là gì? (hay giải thích (n) Thương hiệu, tên nhãn hiệu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brand name là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brand name / (n) Thương hiệu, tên nhãn hiệu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Needle bed - Vĩnh Long Online