Học Tiếng Anh

Braking – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Braking là gì?

Braking có nghĩa là Sự phanh

  • Braking có nghĩa là Sự phanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự phanh Tiếng Anh là gì?

Sự phanh Tiếng Anh có nghĩa là Braking.

Ý nghĩa – Giải thích

Braking nghĩa là Sự phanh..

Đây là cách dùng Braking. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Braking là gì? (hay giải thích Sự phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Braking là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Braking / Sự phanh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Go Ahead là gì và cấu trúc cụm từ Go Ahead trong câu Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.