Học Tiếng Anh

Brake systems – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brake systems là gì?

Brake systems có nghĩa là Hệ thống phanh

  • Brake systems có nghĩa là Hệ thống phanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống phanh Tiếng Anh là gì?

Hệ thống phanh Tiếng Anh có nghĩa là Brake systems.

Ý nghĩa – Giải thích

Brake systems nghĩa là Hệ thống phanh..

Đây là cách dùng Brake systems. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Brake systems là gì? (hay giải thích Hệ thống phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brake systems là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brake systems / Hệ thống phanh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page