Học Tiếng Anh

Brake servo unit – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brake servo unit là gì?

Brake servo unit có nghĩa là Bộ trợ lực phanh

  • Brake servo unit có nghĩa là Bộ trợ lực phanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ trợ lực phanh Tiếng Anh là gì?

Bộ trợ lực phanh Tiếng Anh có nghĩa là Brake servo unit.

Ý nghĩa – Giải thích

Brake servo unit nghĩa là Bộ trợ lực phanh..

Đây là cách dùng Brake servo unit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Brake servo unit là gì? (hay giải thích Bộ trợ lực phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brake servo unit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brake servo unit / Bộ trợ lực phanh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Docks - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page