Học Tiếng Anh

Brake fluid reservoir check – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brake fluid reservoir check là gì?

Brake fluid reservoir check có nghĩa là Kiểm tra bình dầu phanh

  • Brake fluid reservoir check có nghĩa là Kiểm tra bình dầu phanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra bình dầu phanh Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra bình dầu phanh Tiếng Anh có nghĩa là Brake fluid reservoir check.

Ý nghĩa – Giải thích

Brake fluid reservoir check nghĩa là Kiểm tra bình dầu phanh..

Đây là cách dùng Brake fluid reservoir check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Brake fluid reservoir check là gì? (hay giải thích Kiểm tra bình dầu phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brake fluid reservoir check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brake fluid reservoir check / Kiểm tra bình dầu phanh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Looper - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page