Học Tiếng Anh

Brake control valves – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Brake control valves là gì?

Brake control valves có nghĩa là Các van điều khiển lực phanh

  • Brake control valves có nghĩa là Các van điều khiển lực phanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Các van điều khiển lực phanh Tiếng Anh là gì?

Các van điều khiển lực phanh Tiếng Anh có nghĩa là Brake control valves.

Ý nghĩa – Giải thích

Brake control valves nghĩa là Các van điều khiển lực phanh..

Đây là cách dùng Brake control valves. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Brake control valves là gì? (hay giải thích Các van điều khiển lực phanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Brake control valves là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Brake control valves / Các van điều khiển lực phanh.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page