Học Tiếng Anh

BP – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

BP là gì?

BP có nghĩa là (n) Điểm sôi

  • BP có nghĩa là (n) Điểm sôi.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Điểm sôi Tiếng Anh là gì?

(n) Điểm sôi Tiếng Anh có nghĩa là BP.

Ý nghĩa – Giải thích

BP nghĩa là (n) Điểm sôi..

Đây là cách dùng BP. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc BP là gì? (hay giải thích (n) Điểm sôi. nghĩa là gì?) . Định nghĩa BP là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng BP / (n) Điểm sôi.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rubfastness - Vĩnh Long Online