Học Tiếng Anh

Box van – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Box van là gì?

Box van có nghĩa là Xe có thùng chứa hàng hóa

  • Box van có nghĩa là Xe có thùng chứa hàng hóa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe có thùng chứa hàng hóa Tiếng Anh là gì?

Xe có thùng chứa hàng hóa Tiếng Anh có nghĩa là Box van.

Ý nghĩa – Giải thích

Box van nghĩa là Xe có thùng chứa hàng hóa..

Đây là cách dùng Box van. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Box van là gì? (hay giải thích Xe có thùng chứa hàng hóa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Box van là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Box van / Xe có thùng chứa hàng hóa.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Lubrication point - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page