Học Tiếng Anh

Bottleneck – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Bottleneck là gì?

Bottleneck có nghĩa là Chỗ đường hẹp dễ bị tắt nghẽn

  • Bottleneck có nghĩa là Chỗ đường hẹp dễ bị tắt nghẽn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chỗ đường hẹp dễ bị tắt nghẽn Tiếng Anh là gì?

Chỗ đường hẹp dễ bị tắt nghẽn Tiếng Anh có nghĩa là Bottleneck.

Ý nghĩa – Giải thích

Bottleneck nghĩa là Chỗ đường hẹp dễ bị tắt nghẽn..

Đây là cách dùng Bottleneck. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Bottleneck là gì? (hay giải thích Chỗ đường hẹp dễ bị tắt nghẽn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bottleneck là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bottleneck / Chỗ đường hẹp dễ bị tắt nghẽn.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Inner attachment face - Vĩnh Long Online