Học Tiếng Anh

Booster battery – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Booster battery là gì?

Booster battery có nghĩa là Ắc quy được mắc nối tiếp để khởi động

  • Booster battery có nghĩa là Ắc quy được mắc nối tiếp để khởi động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ắc quy được mắc nối tiếp để khởi động Tiếng Anh là gì?

Ắc quy được mắc nối tiếp để khởi động Tiếng Anh có nghĩa là Booster battery.

Ý nghĩa – Giải thích

Booster battery nghĩa là Ắc quy được mắc nối tiếp để khởi động..

Đây là cách dùng Booster battery. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Booster battery là gì? (hay giải thích Ắc quy được mắc nối tiếp để khởi động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Booster battery là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Booster battery / Ắc quy được mắc nối tiếp để khởi động.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Beam hanger - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page